זכויות בקרקע ובניה עצמית בניהול חברת קשת בציר החינוך הוד השרון

פרויקט הדגל בניהול קשת השקעות

במתחם ציר החינוך, במערב הוד השרון בצפונית לספורטן,

המיקום המבוקש ובעל ערך הגבוה ביותר בהוד השרון.

התארגנות לרכישת זכויות בקרקע ובניה עצמית בניהולה של קשת.

 מיקום המגדל 


הדמיית הבניין על מגרש 1001

ההדמיה להמחשה ע"פ תב"ע וכפופים לקבלת היתר בניה.

לבקשת רכישה והצטרפות לקבוצה 

 לחץ על צלמית הווטסאפ או חייג 052-2519199