מגרשים מופשרים לבניה רוויה בחולון

תיאור מתוך אתר עיריית חולון: 

תוכנית המִתאר ח/500תאפשר את המשך פיתוח המרקם העירוני של העיר חולון בתחום עתודת הקרקע האחרונה, הגדולה והמשמעותית של העיר. 

התוכנית מגדירה מסגרת לפיתוח אזור דרום חולון ושילובו בתכנון העירוני הכולל, תוך חיזוק הבסיס הכלכלי של העיר. בכלל זה מתווה תכנון מתארי של אזורי מגורים, מסחר ותעסוקה, בנייני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ומתקני ספורט, פארק עירוני, מערכת דרכים, מרכז תחבורה, תשתיות ומתקנים הנדסיים ועוד. 

התוכנית משתרעת על שטח של כ-4,080 ד' בין שד' ירושלים, פארק פרס, מתחם ימית 2000, קריית שרת וקריית פנחס איילון בצפון, כביש מס' 4 במזרח, גבול השיפוט המשותף עם ראשון-לציון בדרום וכביש מס' 20 במערב.

התוכנית קבעה את מגוון יעודי ושימושי הקרקע וכן את פריסת הבנייה, מיקומה וגובהה בהתאם להגבלות הבניה הנובעות מתמ"א 2/4. 

התוכנית מייעדת ליבה ירוקה בשטח של כ- 1,100 ד' לפיתוח של פארק חולות כלל עירוני ייחודי לשירות הציבור בהתאם לתמ"מ 5 ובתחום הגבלות בניה בגין רעש מטוסים שעפ"י תמ"א 2/4. מרכז הפארק, המוגדר "הלב השמור", יאופיין בדיונות ובשקעים לחים.

התוכנית מייעדת שטח חלופי להעתקת קריית ספורט המטרופולינית לשולי הפארק, בסמיכות למתקני ספורט ופנאי נוספים, ומיועדת למוסדות ציבור עירוניים, בינעירוניים ומטרופוליניים.

התוכנית קובעת מתחם לשימור לאורך "דרך הביטחון" והאתרים הנלווים לה, בהתאם לתוכנית השימור העירונית.

התוכנית מתווה מערך דרכים ונתיבי תנועה על מנת לקשר בין השכונות הקיימות בעיר לבין השכונות המתוכננות וכן מייעדת שטחים פתוחים, אשר יכללו נתיבים להולכי רגל ויאפשרו תנועה נוחה וקלה בין השכונות ואל הפארק.

לרכישת מגרש/ בקשת רכישה למגרש עם הסכם שיתוף חזק לליווי עד מפתח דירה אנא פנו אלי אופיר 052-2-519199
או לחצו כאן וכתבו הודעה